Miejski Ośrodek Pomocy  Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry Start” – w formie elektronicznej – można składać od 1 lipca 2019 r. za pośrednictwem: Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia i bankowości elektronicznej.

Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski będzie można składać w formie papierowej.

Miejsce przyjmowania wniosków: Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych <abbr title="Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie">MOPR </abbr>ul. Waryńskiego 34A, pokój nr 4 (parter), w godzinach od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00 (wydłużony czas pracy będzie obowiązywać od sierpnia do września).

Wnioski przyjmowane są do 30 listopada 2019 r.

Wnioski złożone po 30 listopada 2019 r. pozostaną bez rozpatrzenia, za wyjątkiem sytuacji gdy wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności pod warunkiem, że postępowanie o wydanie orzeczenia toczyło się w okresie składania wniosku.

 W celu zapewnienia sprawnego rozpatrywania wniosków prosimy o:

  • szczegółowe zapoznanie się z formularzami wniosków, w tym zawartymi w nich pouczeniami,
  • dokładne wypełnienie wniosków.

Wszelkie stwierdzone braki lub nieścisłości wymagają wyjaśnienia, często wezwania wnioskodawcy do poprawienia wniosku lub jego uzupełnienia, co wpływa na termin rozpatrywania spraw.

Ustalenie prawa do świadczenia na rok szkolny 2019/2020 i wypłaty świadczenia zależne są od daty złożenia wniosku:

Data złożenia wniosku

Terminy rozpatrzenia wniosku

i wypłaty świadczenia

1 lipca 2019 r. – 31 sierpnia 2019 r.

do 30 września 2019 r.

1 września 2019 r. - 30 listopada 2019 r.

w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku