Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 460 093,00 zł przeznaczone na dofinansowanie w 2018 r. zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zostały w całości rozdysponowane. W związku z powyższym osoby, które w 2018 r. nie otrzymały dofinansowania w ramach ww. zadania będą mogły ubiegać się o przyznanie dofinansowania w 2019 r.