Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż rozpoczyna rekrutację uczestników do II edycji projektu socjalnego „Pokonać przemoc”.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy na terenie miasta Grudziądza poprzez przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz osób zagrożonych przemocą domową.

Cykl zajęć obejmuje bezpłatne spotkania ze specjalistami – pracownikami socjalnymi, radcą prawnym i psychologiem.

Zapisy ruszają 01.09.2018 roku. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Zespołu ds. interwencji kryzysowej – osobiście w siedzibie MOPR w Grudziądzu ul. Waryńskiego 36 (pokój 6-8) bądź telefonicznie: 56 69 68 782, 56 69 68 786, 56 69 68 789.