Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż od 1 lipca 2018 r. – wyłącznie drogą elektroniczną – będzie można składać wnioski o przyznanie świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” – „300+”, świadczeń wychowawczych - „500+” oraz świadczeń rodzinnych. W przypadku programu „Dobry start” możliwe to będzie za pośrednictwem strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mrpips.gov.pl i bankowości elektronicznej. O świadczenia wychowawcze oprócz wymienionych możliwości także za pośrednictwem portalu usług elektronicznych PUE ZUS i za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP, natomiast o świadczenia rodzinne jedynie za pośrednictwem strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mrpips.gov.pl. Wnioski - w wersji papierowej – o przyznanie powyższych świadczeń będzie można składać od 1 sierpnia 2018 r.