Drukuj
Odsłony: 4408

Program „Dobry Start”

W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Program ten  ma na celu wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Świadczenie w wysokości 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny jest niezależne od dochodu rodziny

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

Świadczenie przysługuje dziecku lub osobie uczącej się w:

Komu świadczenie nie przysługuje?

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie „Dobry start” będzie można złożyć elektronicznie już od 1 lipca br. poprzez:

W wersji papierowej wniosek można składać od 1 sierpnia br. w tych samym miejscu, gdzie wnioski o 500+  tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 34A w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych p. 3, a rodziny zastępcze w Dziale Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej p. 201. 

Wniosek o świadczenie dobry start należy złożyć do 30 listopada. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

 Druki wniosków o świadczenie „Dobry start” można pobrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy  Rodzinie  lub ze strony internetowej MOPR.