Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy na terenie miasta Grudziądza poprzez przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz osób zagrożonych przemocą domową.

Cykl zajęć obejmuje bezpłatne spotkania ze specjalistami – pracownikami socjalnymi, radcą prawnym i psychologiem.
Zapisy ruszają 01.09.2017 roku. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Zespołu ds. interwencji kryzysowej – osobiście w siedzibie MOPR w Grudziądzu ul. Waryńskiego 36 (pokój 6-8) bądź telefonicznie:
56 69 68 782,
56 69 68 786,
56 69 68 789.