W związku z okresem zimowym i znacznym spadkiem temperatur Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zwraca się z prośbą o zwiększenie zainteresowania osobami bezdomnymi pozbawionymi miejsca zamieszkania, koczującymi np. w altankach działkowych, na ulicach miasta, piwnicach, dworcach, w węzłach ciepłowniczych lub innych miejscach, celem uniknięcia zgonów spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. O wszystkich niepokojących sytuacjach i zjawiskach prosimy informować podmioty wskazane w załączonej ulotce.
Informacja dotycząca Akcja Zima 2015/2016