W dniu 2 czerwca 2017 r. Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej MOPR w Grudziądzu zrealizował projekt socjalny pn. „Grudziądzki Dzień Wspierania Rodziny”, skierowany przede wszystkim do dzieci wychowujących się w rodzinach objętych pomocą asystenta rodziny oraz zastępczych formach opieki, ich rodziców biologicznych i rodziców zastępczych. Na festyn przybyło bardzo wiele rodzin z dziećmi.

Pełna treść artykułu - kliknij!