Uwaga!
Od 1 stycznia 2016 r. można ubiegać się o nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Zmieniają się także zasady przyznania świadczeń rodzinnych w przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego. Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.mopr.grudziadz.pl oraz na stronie mopr.bip.gov.pl w zakładce przyjmowanie i załatwianie spraw-procedury-świadczenia rodzinne.