Ogólna charakterystyka problemu

 

- Największą skalę problemu stanowi uzależnienie od alkoholu. Dotyczy to zwłaszcza mężczyzn , ale i w coraz większym zakresie dotyczy także kobiet.

- Uzależnienie od narkotyków, środków odurzających jest głównie rozpowszechnione wśród osób młodych.

 

Formy pomocy na terenie Grudziądza

 

Na terenie naszego miasta osoby uzależnione mogą szukać pomocy:

 

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Ratuszowa 1, tel. 56 45 10 306


- Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Innych Uzależnień ul. Sikorskiego 34/36 , tel. 56 46 123 92


- Klub Abstynenta "Alicja" ul. Toruńska 6, tel. 56 46 239 39


- Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży ul. Śniadeckich 6A, tel. 56 46 222 63


- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: pomoc pracownika socjalnego i psychologa mająca na celu motywowanie do leczenia osoby uzależnionej.