Ogólna charakterystyka problemu

           Długotrwała choroba oznacza utrudnienie, ograniczenie lub uniemożliwienie w pełni sprawnego funkcjonowania w środowisku z uwagi na stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy.    

 

Formy pomocy na terenie Grudziądza

     Osoby schorowane, które nie są w stanie zaspokoić we własnym zakresie codziennych potrzeb życiowych mają zapewnioną pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze są świadczone maksymalnie w wymiarze 8 godz. dziennie od poniedziałku do piątku. Z uwagi na indywidualne potrzeby mogą być realizowane:

- usługi opiekuńcze, świadczone przez PKPS
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone przez PCK.

 

Pomoc ze strony MOPR

      W celu uzyskania usług opiekuńczych musi wpłynąć od osoby zainteresowanej wniosek. Wniosek należy złożyć u pracownika socjalnego Działu Interwencji Kryzysowej i Usług Opiekuńczych (tel.56 69 68 787).  Pracownik socjalny sporządzając wywiad środowiskowy ustala zakres świadczenia pomocy, tj. ilość godzin, odpłatność za świadczone usługi.