Ogólna charakterystyka problemu

 

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.
Niepełnosprawność, zgodnie z kryterium ustawowym, to niemożność efektywnego pełnienia ról społecznych tj. wypełniania zobowiązania wynikającego z zajmowanej pozycji społecznej przy korzystaniu przez osobę z przysługujących jej przywilejów i praw według bardziej lub mniej określonego wzoru, a więc niemożność bądź trudności w codziennej aktywności i uczestnictwie wynikające z naruszenia sprawności organizmu.
Ważne: Zgodnie z obowiązującym prawem ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności, bowiem orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Wystąpienie tylko jednego z elementów np. naruszenia sprawności organizmu (potocznie utożsamianego z chorobą) nie musi zatem oznaczać, że mamy do czynienia z niepełnosprawnością. Natomiast intensywność tego czynnika nie wpływa bezpośrednio na ustaloną niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, jeżeli w następstwie jego występowania nie dochodzi do istotnych ograniczeń w sferze społecznej lub zawodowej.
Dla potrzeb MOPR osoba ubiegająca się o wsparcie winna przedłożyć ważne orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia:
- o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo
- o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
- o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r., albo
- o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.

Formy pomocy na terenie Grudziądza:
1. Bezpośrednią pomoc dla osób niepełnosprawnych realizują:

1.1 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu - Samodzielny Referat Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (ul. Waryńskiego 34A, tel. 56 69 68 729) - patrz procedury

1.2 Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu (ul. Parkowa 22, tel. 56 46 33 000) - Link: www.pup.grudziadz.com.pl

1.3 Urząd Miejski w Grudziądzu - Link: Regulamin Organizacyjny UM Grudziądz

 

2. Dostępne miejsca rehabilitacji:

- OPUS II Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych

ul. Moniuszki 13a, tel. 56 64 32 281

 

- Szpital Specjalistyczny im. Dr. Wł. Biegańskiego

ul. Dr.L. Rydygiera , tel. 56 64 144 44

 

- Centrum Rehabilitacji im. Biskupa Jana Chrapka

ul. Piłsudskiego 14, tel. 56 64 11 669

 

- Warsztaty Terapii Zajęciowej

ul. Kochanowskiego 11-13 tel. 56 69 68 200

 

Ponadto:

- WSPL ZOZ

- Dom Dziennego Pobytu

- Dom Dziennego Pobytu dla osób niesamodzielnych

- Środowiskowy Dom Samopomocy

- Dom Pomocy Społecznej

- mieszkania chronione.