Wypłata dodatków energetycznych za styczeń 2021 roku w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie nastąpi w dniu 29 stycznia 2021 roku (piątek) w godz. 9.45 – 14.00.