Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+) na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. można składać:

od 1 lutego 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną  za pośrednictwem:

  • bankowości elektronicznej,
  • portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl,
  • portalu PUE ZUS,

od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową).

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek na nowy okres w terminie do 30 czerwca 2021 r., świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. W przypadku złożenia wniosku w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.),  świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

Przypominamy:

Świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje na każde dziecko do dnia ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód rodziny w wysokości 500,00 zł miesięcznie.