Obraz przestawia następujące loga: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż z dniem 6 października 2020 r. zakończył rekrutację w ramach dodatkowego naboru dla osób bezrobotnych do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”. W związku z powyższym Formularze rekrutacyjne złożone po terminie podanym w ogłoszeniu nie będą uwzględniane w procesie rekrutacji.