Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej cyklicznie promuje rodzicielstwo zastępcze. Z posiadanego doświadczenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wynika, że najskuteczniejszą formą promocji jest docieranie do potencjalnych kandydatów na rodziców zastępczych poprzez przekaz medialny, zwłaszcza w formie umożliwiającej dzielenie się przez istniejące już rodziny zastępcze
z odbiorcami własnymi doświadczeniami z pełnienia tej ważnej, ale jakże trudnej roli. Powyższe pozwala na promowanie pozytywnego, a przede wszystkim prawdziwego wizerunku rodzicielstwa zastępczego. Przekaz taki nie może być jednak nudny i zbyt oczywisty.
W dzisiejszych czasach odbiorcy stawiają na kreatywność, oryginalność i pomysłowość autorów przekazywanego materiału.

Pracownicy tutejszego ośrodka wyszli naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Grudziądza i napisali innowacyjny projekt będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs Fundacji Ernst & Young, która kompleksowo wspiera rozwój i edukację dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych, aby zwiększać ich szanse na dobrą przyszłość oraz pomaga opiekunom zastępczym w ich codziennej pracy. Celem podjętych przez tutejszy Ośrodek działań było pozyskanie dodatkowych środków na promocję idei rodzicielstwa zastępczego. W naszych planach przewidzieliśmy m. in. konkurs na utwór muzyczny promujący rodzicielstwo zastępcze, realizację interesującego spotu reklamowego, uszycie w ramach przeprowadzonych warsztatów dużego misia – maskotki, która będzie znakiem rozpoznawczym grudziądzkich rodzin zastępczych, przygotowanie materiałów reklamowych w formie ulotek i kalendarza ściennego, a także cykliczne publikowanie w Biuletynie „Pokochaj Grudziądz” historii istniejących rodzin zastępczych. Założyliśmy, że takie formy przekazu pozwolą nam zachęcić nowe grono odbiorców do pełnienia roli rodziny zastępczej, dla których dobro dziecka pozbawionego opieki będzie najistotniejsze.

Osiągnęliśmy ogromny sukces wyprzedzając konkurencję. Nasz innowacyjny projekt zajął 4 miejsce na 42 wnioski złożone z całej Polski uzyskując 19 pkt na 20 możliwych. Pozwoliło to na pozyskanie kwoty 8 tysięcy złotych. Przyznane środki umożliwią przeprowadzenie szerokiej kampanii społecznej pod hasłem „Rodzina zastępcza - bezpiecznym domem”, której efektem ma być m.in. zachęcenie potencjalnych nowych kandydatów do podjęcia decyzji o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej. Naszym założeniem jest przedstawienie rodzinnych form pieczy zastępczej jako najlepszego środowiska wychowawczego dla dzieci pozbawionych opieki, ale także poprawa wizerunku rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców naszego miasta.

Partnerami kampanii są: Urząd Miejski w Grudziądzu, Fundacja „Pomimo wszystko”, Dyrektorzy grudziądzkich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu oraz Radio Eska Grudziądz.

Poniżej zamieszczamy linki do stron internetowych, na których można zapoznać się z podjętymi dotychczas działaniami w ramach naszego projektu:

 https://grudziadz.pl/artykul/69/16918/historia-rodziny-zastepczej

 https://grudziadz.pl/artykul/69/16836/poznaj-serce-rodzin-zastepczych

 https://bydgoszcz.tvp.pl/49028088/zblizenia-18072020

Jednocześnie serdecznie zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane pomocą dzieciom, pragnące zostać rodziną zastępczą do kontaktu z nami pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Waryńskiego 34A p. 203 lub telefonicznie z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej pod nr tel. 519-441-423.