I. Od dnia 3 sierpnia 2020 r. obsługa interesantów w sprawach:

  • świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+) i świadczenia dobry start (300+)

odbywa się w Biurze Obsługi Interesantów pok. 4 (parter) w godz. 7.45 – 15.30

  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego

odbywa się w biurze działu Funduszu Alimentacyjnego pok. 25 (parter) w godz. 7.45 – 15.30

  • dodatków mieszkaniowych i energetycznych

odbywa się w biurze działu Dodatków Mieszkaniowych pok. 11 (parter) w godz. 7.45 – 15.30

  • dofinansowań z PFRON

odbywa się w biurze Samodzielnego Referatu Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych pok. 23 (parter) w godz. 7.45 – 15.30

  • pomocy społecznej

odbywa się w pomieszczeniach kasowych (parter) w godz. 7.45 – 9.30 oraz 14.15 – 15.30.

 

II. Wypłata świadczeń pienieżnych odbywa się w okienkach kasowych (parter) w godz. 9.45 – 14.00.

 

III. Odbiór talonów na żywność odbywa się w okienkach kasowych (parter) w godz. 14.15 – 15.30.

 

IV. Kontakt z asystentami rodziny i koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z danym asystentem czy koordynatorem.