Od 1 lipca 2020 r. można składać elektronicznie - za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia - wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, tj. od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Od 1 sierpnia 2020 r. przyjmowane będą wnioski w formie papierowej. Dokumenty o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z załącznikami można przekazać także listownie.

Miejsce przyjmowania wniosków: Dział Funduszu Alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ul. Waryńskiego 34A, na parterze w pokoju nr 25.

Ważne!

Od 1.10.2020 r. zostało podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego do kwoty 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. W przypadku przekroczenia powyższej kwoty stosowany będzie tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”, tj. wysokość przysługującego świadczenia zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 i ich wypłata zależne są od daty złożenia wniosku:

Data złożenia wniosku: 1 lipiec 2020r. - 31 sierpień 2020 r Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń: do 31 października 2020 r.

Data złożenia wniosku: 1-30 wrzesień 2020 r. Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń: do 30 listopada 2020 r.

Data złożenia wniosku: 1-31 październik 2020 r. Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń: do 31 grudnia 2020 r.

Data złożenia wniosku: 1-30 listopad 2020 r. Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń: do 31 stycznia 2021 r.

Data złożenia wniosku: 1 grudzień 2020 r. – 31 styczeń 2021 r. Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń: do 28 lutego 2021 r.

Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczeń zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości w miejscach publicznych.