Informacja nt. spraw realizowanych przez MOPR możliwych do załatwienia drogą elektroniczną:

  • świadczenie wychowawcze „500 plus” – wnioski można złożyć za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

 

WAŻNE! Na złożenie wniosku jest aż 3 miesiące od urodzenia dziecka. Złożenie wniosku w tym czasie gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

  •  świadczenia rodzinnewnioski można złożyć za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz ePUAP.

 

 WAŻNE! Na złożenie wniosku o:

  • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) jest 1 rok od urodzenia dziecka,
  •  świadczenie rodzicielskie – 3 miesiące od urodzenia dziecka,
  • świadczenia uzależnione od niepełnosprawności (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia opiekuńcze, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia się dziecka) – 3 miesiące od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
  • jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” – 1 rok od urodzenia dziecka.

 

Złożenie wniosków w tych terminach gwarantuje w przypadku przyznania prawa do świadczeń ich wypłatę wraz z wyrównaniem.

  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego wnioski można złożyć za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz ePUAP,
  • dodatki mieszkaniowe i energetyczne – skan podpisanego przez wnioskodawcę i potwierdzonego przez zarządcę wniosku i dokumentów do wniosku można złożyć za pośrednictwem ePUAP,
  • dofinansowania z PFRON dla osób niepełnosprawnych – wnioski można złożyć za pośrednictwem portalu SOW.

 

Skorzystanie z platformy ePUAP, portalu Emp@tia oraz portalu SOW możliwe jest dla posiadaczy profilu zaufanego. Wiele banków oferuje możliwość założenia profilu zaufanego w ramach bankowości elektronicznej, bez wychodzenia z domu.