Koronawirus – co musisz wiedzieć?

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Szczegółowe informacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady