Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększył wysokość środków przypadających gminie – miasto Grudziądz na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2019 r. W związku z powyższym w Samodzielnym Referacie Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu (ul. Waryńskiego 34A pok. 201) można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.